Χειρουργική των στεφανιαίων αγγείων

Η χειρουργική των στεφανιαίων αγγείων, καθιερώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες, παγκοσμίως, ως μέθοδος αντιμετώπισης της στεφανιαίας νόσου, παράλληλα με άλλες θεραπευτικές στρατηγικές, όπως π.χ. αγγειοπλαστική (μπαλονάκι) ή/και εμφύτευση stent. Σήμερα, αντιστοιχεί σε περίπου 60-70% του συνολικού φάσματος της καρδιοχειρουργικής και περιλαμβάνει, εκτός από τις συμβατικές αορτοστεφανιαίες (με χρήση φλεβικών μοσχευμάτων) παρακάμψεις, και μία σειρά άλλων μοντέρνων και πρωτοποριακών θεραπευτικών επιλογών. Το φάσμα της κλινικής μας, περιλαμβάνει όλους τους τομείς της μοντέρνας χειρουργικής των στεφανιαίων αρτηριών.

  • Συμβατική αορτοστεφανιαία παράκαμψη, bypass, με μηχανή καρδιοπνευμονικής παράκαμψης.

  • Bypass, χωρίς μηχανή καρδιοπνευμονικής παράκαμψης (OPCAB).

  • Ελάχιστα επεμβατική αορτοστεφανιαία παράκαμψη (MIDCAB).

  • Ολική αρτηριακή επαναιμάτωση του μυοκαρδίου.

  • Υβριδικές επεμβάσεις (συνδυασμός επέμβασης bypass και καρδιολογικής επέμβασης με καρδιακό καθετηριασμό).

Συμβατική αορτοστεφανιαία παράκαμψη με χρήση φλεβικών μοσχευμάτων (ACVB) και μηχανής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης

Η επέμβαση αυτή, πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και αποτελεί μία από τις πρότυπες (στάνταρ) διαδικασίες της κλινικής μας, στην στεφανιαία χειρουργική bypass. Μετά τη διάνοιξη του στέρνου, προκαλείται καρδιακή παύση με χορήγηση ειδικού καρδιοπληγικού διαλύματος, ενώ η μηχανή καρδιοπνευμονικής παράκαμψης διατηρεί την κυκλοφορία και τον εφοδιασμό του ασθενούς με οξυγόνο. Μετά την τοποθέτηση των μοσχευμάτων, η καλύτερα αιματούμενη πλέον καρδιά, αναλαμβάνει εκ νέου την λειτουργία της. Ως μοσχεύματα, χρησιμοποιούνται η αριστερή έσω θωρακική αρτηρία, καθώς και φλέβες του ιδίου του ασθενούς, από την έσω πλευρά του μηρού και της κνήμης. Στην κλινική μας, οι φλέβες παρασκευάζονται ενδοσκοπικά ή ελάχιστα επεμβατικά, ούτως ώστε, να επιτυγχάνεται ελαχιστοποίηση των μολύνσεων και διαταραχών της επούλωσης των τραυμάτων, καθώς επίσης και καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

ΟPCAB (Off-Pump Coronary Artery Bypass)

Πρόκειται για μία μοντέρνα χειρουργική τεχνική, κατά την οποία, δεν είναι απαραίτητη η χρήση μηχανής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης. Με τη βοήθεια σταθεροποιητικών εργαλείων, σταθεροποιούνται τα αγγεία-στόχοι της καρδιάς και στην συνέχεια, παρακάμπτονται με φλεβικά ή αρτηριακά μοσχεύματα. Η αποφυγή χρήσης μηχανής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εγκεφαλικού και προτιμάται σε ασθενείς με πρόσφατο έμφραγμα ή συνυπάρχουσα διαταραχή πνευμονικής ή/και νεφρικής λειτουργίας.

MIDCAB (Minimally Invasive Direct Coronary Artery Bypass)

H τεχνική αυτή, αποτελεί παραλλαγή της τεχνικής OPCAB και εφαρμόζεται σε ασθενείς, με εντοπισμένη στο πρόσθιο καρδιακό τοίχωμα στεφανιαία νόσο. Ως μόσχευμα, χρησιμοποιείται συνήθως, η έσω θωρακική αρτηρία. Η χειρουργική προσπέλαση γίνεται, μέσω μικρής προσθιοπλάγιας τομής αριστερά μήκους περίπου 6-8 εκ. Η χρήση μηχανής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης δεν είναι ούτε εδώ απαραίτητη.

Ολική αρτηριακή επαναγγείωση μυοκαρδίου

Σε αυτή την τεχνική, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά αρτηριακά μοσχεύματα. Σε αντίθεση με τις φλέβες, το τοίχωμα των αρτηριών διαθέτει πιο ισχυρή μυϊκή στιβάδα. Έτσι, μπορούν να προσαρμόζονται καλύτερα, στις υπάρχουσες καταστάσεις ροής και παραμένουν βατές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ως αρτηριακά μοσχεύματα, χρησιμοποιούνται οι δύο έσω θωρακικές αρτηρίες και η κερκιδική αρτηρία.

Υβριδικές επεμβάσεις

Οι υβριδικές επεμβάσεις, αποτελούν συνδυαστικές επεμβάσεις χειρουργικής bypass και καρδιακού καθετηριασμού. Αυτές εκτελούνται σε στενή συνεργασία με την Καρδιολογική Κλινική. Οι ασθενείς, με ένδειξη υβριδικής επέμβασης, παρουσιάζονται στο διεπιστημονικό συμβούλιο, όπου συζητείται και καθορίζεται η διαδικασία που θα ακολουθηθεί.