Χειρουργική θωρακικής αορτής

Η Καρδιοχειρουργική Κλινική του Mediterraneo Hospital προσφέρει όλο το φάσμα χειρουργικής αντιμετώπισης της πάσχουσας θωρακικής αορτής. Αυτό περιλαμβάνει την θεραπεία επιλεγμένων ασθενών με αορτικά ανευρύσματα και χρόνιους διαχωρισμούς, καθώς και την επείγουσα θεραπεία ασθενών, με οξύ διαχωρισμό της αορτής ή επικίνδυνους για την ζωή τραυματισμούς της αορτής.

Φάσμα θεραπείας – Χειρουργική αορτής

  • Αντικατάσταση της ανιούσης αορτής, με βαλβιδοφόρο σωληνωτό μόσχευμα και επανεμφύτευση των στεφανιαίων.

  • Αντικατάσταση της ανιούσης αορτής κατά David, με διατήρηση της αορτικής βαλβίδας.

  • Εισαγωγή πρόθεσης «προβοσκίδας» στην κατιούσα θωρακική αορτή (elephant trunk).

  • Μερική ή ολική αντικατάσταση του αορτικού τόξου.

  • Αντικατάσταση ανιούσας, κατιούσας αορτής και αορτικού τόξου υπερστεφανιαία, με υβριδική πρόθεση.

Kατά κανόνα, οι χειρουργικές επεμβάσεις στην θωρακική αορτή, απαιτούν τη χρήση μηχανής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης και εφόσον χρειαστεί, πλήρη κυκλοφοριακή παύση. Η συνεχής βελτίωση των χειρουργικών τεχνικών, η μείωση της πιθανότητας ημιπληγίας μετά από αντικατάσταση της κατιούσης θωρακικής αορτής, η προστασία του εγκεφάλου σε πλήρη κυκλοφοριακή παύση με ορθόδρομη αιμάτωση του εγκεφάλου, η διεγχειρητική νευρολογική παρακολούθηση σε οθόνη για την μείωση εγκεφαλικών επιπλοκών, καθώς και η μείωση της διάρκειας της μετεγχειρητικής νοσηλείας στην κλινική, αποτελούν στόχους, που ήδη έχουν επιτευχθεί.

Η χειρουργική της αορτικής ρίζας, αποτελεί ένα σημαντικό θεραπευτικό τομέα της κλινικής. Εκτός από την πραγματοποίηση όλων των καθιερωμένων τεχνικών αντικατάστασης της αορτικής ρίζας, συμπεριλαμβανόμενης της επέμβασης κατά D.Ross, έχουν καθιερωθεί ιδιαίτερα, οι ανακατασκευαστικές τεχνικές, με διατήρηση της φυσικής αορτικής βαλβίδας (διαδικασία κατά Τ.David). Λόγω της δυνατότητας αποφυγής χορήγησης αντιπηκτικών, η μέθοδος αυτή, χρησιμοποιείται ιδιαίτερα σε ασθενείς με σύνδρομο Marfan, αλλά όλο και πιο συχνά, σε ασθενείς με οξύ διαχωρισμό της ανιούσης αορτής. Οι αναφερόμενες τεχνικές, ενδείκνυνται ιδιαίτερα σε νέες ασθενείς που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν.

Η ανάπτυξη νέων χειρουργικών τεχνικών βελτιώνει τα χειρουργικά αποτελέσματα, με στόχο την επίτευξη βελτίωσης της μετεγχειρητικής ποιότητας ζωής του ασθενούς. Νέα εμφυτεύματα (οι λεγόμενες υβριδικές προθέσεις), τα οποία συνδέονται με μία συμβατική αγγειακή πρόθεση, χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση της ανιούσας αορτής, του αορτικού τόξου και της κατιούσας αορτής. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να αποφευχθεί σε πολλούς ασθενείς επιπρόσθετη χειρουργική επέμβαση.

Η υβριδική πρόθεση αποτελείται από ένα σχετικό τμήμα stent και ένα κλασσικό τμήμα πρόθεσης ιστού. Σε περίπτωση ανευρύσματος, το οποίο προσβάλλει τόσο το αορτικό τόξο, όσο και την κατιούσα αορτή, αντικαθίσταται η κατιούσα αορτή με το stent και το αορτικό τόξο (και εφόσον χρειαστεί η ανιούσα αορτή), με το ιστικό τμήμα της πρόθεσης. Στο τμήμα αυτό, επανεμφυτεύονται τα αγγεία, τα οποία αιματώνουν τον εγκέφαλο και τα άνω άκρα. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται με την χρήση μηχανής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, χορηγούνται στον εγκέφαλο αίμα και οξυγόνο, με ξεχωριστούς καθετήρες.