Χειρουργική των επίκτητων βαλβιδοπαθειών

Συνέντευξη του καρδιοχειρουργού Ανδρέα Μπαϊρακτάρη στο “DOCTORS LIVE TV SHOW” με θέμα την Χειρουργική των επίκτητων βαλβιδοπαθειών.